Sonuç Bildirgesi Açıklandı

CHP İzmir geçtiğimiz Cumartesi günü İl Danışma Meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP İzmir Örgütü 2019 için ortaya koyduğu yüzde 60 hedefine ulaşma yöntemlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantıda ayrıca yerel seçimde 30 ilçeyi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma hedefine dair düşünceler paylaşılırken AK Parti hükümetinin İzmir’e karşı tutumu ve terör iklimi üzerinden genel değerlendirmeler de toplantının gündemi arasında yer aldı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi’inde gerçekleşen toplantının bir kısmı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, il delegeleri ve parti üyeleri katıldı.

PM Üyesi Prof. Dr. Özkan Yıldız, PM Üyesi Sevda Erdan Kılıç, YDK Üyesi Şehrazat Mercan, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, İl Başkan Yardımcısı Esin Doğan Metin, İl Tüzük Komisyon Roportörü Kazım Umdular’dan oluşan Komisyon Üyeleri bildirgeyi açıkladı.
İŞTE O SONUÇ BİLDİRGESİ:

CHP İzmir Danışma Kuruşu üyeleri olarak, 9 Nisan 2016 tarihinde İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezinde toplandık. Ülkemizin ve ilimizin yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını tartıştık. Birlikte Üretme, birlikte karar alma, birlikte uygulama anlayışımız gereğince oluşturduğumuz değerlendirme, görüş ve önerilerimizi tüm örgütümüz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yeni dönemde İl Kongremizin ve 35.Olağan Kurultayımızın tartışmaları çerçevesinde, Bugün ülkemiz demokrasi ve uygarca yaşama mücadelesindeki yeri ve önemi tartışılmaz olan güzel İzmir’imizin il danışma kurulu üyeleri olarak birlikte değerlendirmelerimiz sonucunda saptadık ki:

Türkiye bugün AKP’nin 14 yıldır sürdürdüğü yanlış politikaları sonucu oluşan terör ortamında sosyal bir bunalım ve ekonomik kriz içerisindedir. Yine yanlış dış politikalar nedeniyle ülkemiz uluslararası platformlarda hem itibar kaybetmekte hem de çok boyutlu güvenlik ve her geçen gün derinleşen mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 93 yıllık Cumhuriyetimiz, hiçbir dönemde olmadığı kadar derinleşen ve yakıcılaşan sorunlarla toplumsal kabus eşiğine taşınmıştır. İnsanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı her geçen gün artarak bozulmaktadır. Her gün asker ve polis şehitlerimizin, sivil ve çocuklarımızın ölüm haberleri hepimize onulmaz acılar yaşatmaktadır. 2002 yılında bitme aşamasına gelen terör AKP iktidarınca hortlatılmıştır. Suruç’tan başlayarak başkentimize ve diğer büyük illerimizde gerçekleşen hain ve alçakça saldırılar yüzlerce masum insanımızı aramızdan almıştır. Bu durum toplumuzda endişe ve korkuyu arttırmış, huzur ve güven beklentisini birinci gündem haline getirmiştir. Ülkemizi Ortadoğu bataklığıyla birlikte terör kaosu ortamına iten AKP İktidarı kirli politikaları ile devleti, sosyal hukuk devleti anlayışından hızla uzaklaştırmaktadır. Akp devletine ve diktatörlüğüne dönüştürme çabaları sürdürülmek istenmektedir. Bugün bu devlette, yargı yürütmenin emrindedir, basın büyük baskı altındadır, üniversiteler susturulmuştur. Barış talep eden akademisyenler, Meslek odası, sendika, Sivil Toplum Odası Kuruluşları yöneticileri görevlerinden uzaklaştırılmakta, dışlanmakta, yok sayılmaktadır.

AKP iktidarı, yargıyı kuşatan kendine bağımlı kılan hukuksuzluklarıyla, kadına karşı şiddeti, çocuk istismarı dahil sömürüyü körükleyen karanlık zihniyeti ve çağdışı gerici eğitimi derinleştiren yasaları ile ülkemizi er geçen gün karabasan ortamına sürüklemektedir. Yine 14 yıldır üretim yerine gelir eşitsizliğini arttıran rant, borç ve faize dayanan, ithalat ve sıcak para eksenli ekonomi politikalarıyla, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı talan eden çevreyi, doğayı ve tarihi kültürel değerlerimizi katleden uygulamaları ile ülkemizi yangın yerine çevirmiştir. Baskı zulum ve faşizm, torba yasaları ile çalışanların ekonomik demokratik ve özlük haklarını gasp etmekte kölelik düzeni yaratmaya kalkışmaktadır. AKP İktidarı yoksulluğu ve terörden beslenen kaos ortamını yöneterek iktidarını sürdürme peşindedir.

Bu haber ilgini çekebilir ->  Başkan Soyer’den sürpriz bayram kutlaması

Bu nedenle sorumluluğumuz büyük, mücadelemiz çetin, yapılacak iş çoktur.

Bu dikta rejiminin en büyük düşmanı, Halkımızın ise en büyük dostu Cumhuriyet Halk Partisidir.

Türkiye’nin bugünkü gündemi içte ve dışta barıştır. Demokrasidir! Öncelikle Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesiyle barış istiyoruz. Demokratik ve özgür bir toplum istiyoruz. Eşitlik ve adalet istiyoruz. İnsanca ve hakça yaşamak istiyoruz. Bir tek insanın burnunun kanamamasını istiyoruz. Sosyal gelişmenin, ekonomik gelişmeyle taçlandırıldığı bir düzen istiyoruz. Üreten ve ürettiğini hakça paylaşan, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Demokrasinin önündeki tüm engellerin ancak sol ve sosyal demokrat bir partiyle aşılacağına inanıyoruz.

Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Eşitlik, özgürlük ve demokrasiden ödün vermeden, ekonomik gelişmeyi sağlamak ve toplumsal refahı yaygınlaştırmak için bilime, bilgiye, birikime dayalı, açık ve dürüst bir devlet yönetimi oluşturmak zorundayız. Biz bunun için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Kadınlara ve gençlere inanan ve güvenen, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşan, çocuklarımızı geleceğimiz olarak gören bir parti olduğu için Cumhuriyet Halk Partiliyiz…

Din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımcılığını reddetmek, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmak, hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapmadan, tüm yurttaşlarımızın kültürlerini ve inançlarını korumasının, güçlendirmesinin önündeki bütün engelleri kaldırmak temel görevimizdir.

Bu amaçla Parti içi Barış ve Demokrasiyi geliştirmeli ve değerlerimizi korumalıyız. Birbirimize sahip çıkarak daha da güçlenmeliyiz. Hedefe yürüdüğümüz bu yolda Örgüt içi yarışlarımız Hedefe daha hızlı ulaşmak için olmalıdır.

Türkiye’nin üniter devlet yapısından hiçbir ödün vermeden, öncelikle şiddeti ve terörü reddederek, ekonomik, sosyal ve demokratik açılımlarla, Kürt yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız. Bir arada kardeşçe yaşamamızı engelleyecek bütün oyunları bozacak bir çaba içerisinde olmalıyız.

İzmir özelinde, CHP’nin iktidarındaki yerel yönetimlere her geçen gün artan, taciz boyutuna varan baskı uygulamaları; AKP’nin bu ilkel, gerici ve faşizan anlayışının bir başka göstergesidir. Son günlerde Bayraklı Belediye’sine yönelik yapılan bu tip  baskıları Danışma kurulu Üyeleri olarak kınıyoruz. İşsizlik 2002 yılında İzmir de %8 seviyelerinde iken günümüzde katlanarak %15 seviyelerine ulaşmış ve İzmir de İşsiz sayımız 264.000 gibi katlanılmaz bir rakama taşınmıştır. İzmir’in Kamu Yatırımlarından aldığı pay ise 2002 yılında %6 seviyelerinde iken günümüzde %3 seviyelerine düşmüştür. İzmir 5 verip 1 alır hale gelmiştir.   İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerimiz, CHP’nin onurudur. İzmirlilerin oylarıyla seçilen belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına karşı yapılan saldırılara ve haksız uygulamalara karşı geçmişte olduğu gibi bugünde direnmek en temel görevlerimizden biridir.

AKP İktidarı, seçimlerde dize getiremediği İzmir’i, abluka altına almaya çalışmaktadır. Halen 22 ilçede iktidarda bulunan CHP’yi ve CHP’lileri hedef almıştır. Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizin çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir örnek bir kent yaratma hedefiyle oluşturduğu dünya ölçeğinde ki projeler AKP İktidarının oyunları ile geciktirilmektedir.  AKP lif Belediyelerin Projeleri İktidar tarafından 1 günde çıkarılırken CHP lif Belediyelerin projeleri ortalama 480 gün geciktirilmekte birçoğu ise raflarda bekletilmektedir. İzmir’in en önemli projeleri arasında yer alan yüzülebilir Körfez,  Katı Atık Bertaraf Tesisi, Kentsel Dönüşüm ve benzeri projeleri AKP İktidarı ve bürokrasisinin oyunları ile yıllardır sürünceme de bırakılmakta İzmir ve İzmirliler cezalandırılmaktadır.  Ancak biz partililerimizle el ele verip, halkımızla kucaklaşıp bu ablukayı dağıtacağız.

Bu haber ilgini çekebilir ->  Karabağlar Belediyesi’nden bayram dayanışması

Toplumsal mücadelenin öncüsü olacağız. AKP nin toplumun tüm kesimlerini baskı ve zulümle sindirmeye, baş eğmeye zorlayan tavır ve uygulamalarına karşı gerektiğinde baş vereceğiz baş eğmeyeceğiz.

Çünkü biz insanca bir yaşam ve herkese adalet için; çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokrasiyi kurmak için, sosyal hukuk devleti anlayışını egemen kılmak için Hasan Tahsin’lerin, Kubilay’ların torunlarını olarak dik duracak çok çalışacağız.

Yerelde, Büyükşehir’de ve bu kez 30 ilçenin tamamında yeniden iktidar olmak ve genel seçimlerde yüzde 60 oy hedefi ile çalışacağız. İlk yerel seçimde her ilçede Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını dikeceğiz. Ortak tek bir hedefimiz yerel yönetimlerde ve ülke genelinde, Cumhuriyet Halk Partisi’ni tek başına iktidar yapmak olacaktır. Önce İnsan, Önce Türkiye, Önce Birlik diyerek İzmir İl örgütümüzün birikimleri ve deneyimleri, gençliğin enerjisi ve yenilenmenin sinerjisiyle örgütümüzü daha etkin ve güçlü kılmayı görev sayıyoruz.

Partimizde 6 yıldır sürdürülmekte olan değişim çabalarını önemsiyoruz.

Değişim ve gelişim çabalarına İzmir örgütü olarak destek olup iyi örnekler yaratacağız. Yeni bir çalışma tarzını, yeni örgütlenme biçimlerini- kayırmacılığa ve kutsallara dayalı siyaset kültürünü ret eden – yeni bir siyaset kültürünü yaygınlaştıracağız. Partimizi, örgüt içi demokrasi, üye hakları ve parti hukukunun kurumsallaşması, örgüt iklimi ve kültürü ile imrenilen bir yapıya dönüştüreceğiz.

Demokratik, çoğulcu, katılımcı, dayanışmacı, üretken, etkin, güçlü ve kucaklayıcı, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi önemseyen CHP İzmir’in il danışma kurulu üyeleri olarak; Yeni dönemde İl Kongremizin ve 35.Olağan Kurultayımızın tartışmaları çerçevesinde, genel ve siyasal alanda görevler tanımladık. Örgüt üye ve kadroları olarak;

Kurtuluş savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Partimizin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yurtta Barış, Dünyada Barış anlayışıyla, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerine;

Kalkınma ve refahın adil paylaşımına, onurlu yaşam hakkını korumaya, emeğe saygıyı ve barışı üstün değerler olarak tanımlayan yaklaşımları ile;

Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, doğanın ve çevrenin korunmasını;

Dil, din, ırk ve mezhep cinsiyet ayırımına karşı durmayı, herkesin kardeşçe ve eşit haklarla yaşaması ilkesini esas alarak; görev yapacak parti organlarımıza tüm gücümüzle destek olacağımızı taahhüt ediyoruz;

Yeni Dönem İl Çalışma Programında aşağıdaki konulara yer verilmesini vurguluyoruz.

1. İlçe örgütlerimiz ile birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışı egemen kılınarak “Ortak akıl” geliştirilip kurumsal derinliği ile dinamik, etkin, yaygın olarak yaşama müdahil olan bir İzmir İl Örgütü yaratılmasına aktif katkıda bulunulmalıdır. Parti Etik Davranış ilke ve Kuralları ile Etik Kurul’un Tüzüğümüzde yer almasına çalışılmalıdır.

Bu haber ilgini çekebilir ->  Bakan: "10 bin ton çöp aylardır Türkiye limanlarında bekliyor!"

2. Siyasal, toplumsal, bilimsel, kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerin ülkemize ve İzmir yereline yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma olanakları sağlayacak toplantılar düzenlenmelidir. Bu ortamlarda Parti Tüzüğümüz ve programlarıyla bütünsellik sağlanmalıdır.

3. İzmir özelinde yer alan meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle dinamik bir iletişim ve dayanışma örgütlenmelidir. Bilim Yönetim –Kültür Sanat Platformları bu anlayışla oluşturulmalı ve işletilmelidir

4. İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Partili Meclis Üyelerinin katılımıyla “Sürekli Yerel Yönetim Çalışma Grubu” kurulmalı ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarını en yaygın biçimde anlatma araçları yaratılmalıdır.  Küçük üreticilerin büyük bir güce dönüştüğü Kooperatifçilik ve Sosyal Belediyecilik örnek işbirliği modelleri tüm ilçelerimize yaygınlaştırılmalı ve Türkiye’ye taşınması hedeflenmelidir.

5. Yerel basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu alanda uzmanlığı ve deneyimi olan üyelerin katılımıyla “ İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.

6. İzmir İl Örgütü çalışmalarının üyelere, halkımıza duyurulması amacıyla haftalık periyotlarda “E-Bülten” ve üç aylık periyotlarda “CHP İzmir Bülten”  yayınlanmalıdır.

7. İlçe örgütlerimize bağlı mahalle temsilcilerinin, sokak, apartman ve iş yeri temsilcilerinin oluşturulması sağlanmalı ve kurumsallığının geliştirici uygulamalara İlçe Örgütleri ile birlikte ağırlık verilmelidir.

8. Partimize yeni üye kazandırılması yönünde özendirici, etkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

9. Parti içi sürekli eğitim çalışmalarının işler ve işlevselliğini geliştirmek hedefiyle “Parti Okulu” çatısı altında Genel Merkezimizle koordinasyon içerisinde tüm üyelerin parti içi Eğitimden yararlanması sağlanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme mekanizmaları yoluyla “ Aktif Üye –Yetkin Üye“ anlayışının geliştirilmesine çalışılmalı Seçme ve Seçilme hakkına sınırlamaları kapsayacak şekilde Yönetmelikleri ile birlikte Tüzüğümüzde yer verilmelidir.

10.  Dünyada ve Ülkemizde kutlanan özel günler, haftalar ve Partimizin siyasi değer ve ilkeleri ile örtüşen günlerde katılımcı, çoğulcu bir anlayışla çok amaçlı etkinlikler düzenlenmesi çalışma programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

11.  Gençlik kollarımızın, Üniversite gençliğine, işsiz gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık vermesi yönünde politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

12.  Kadın Kollarımızın, başta ev kadınlarını siyasallaştırmaya yönelik çalışmaları genişletilmeli, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırıcı süreli/sürekli etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  Tüzük Kurultayı sürecinde, Parti Yönetim Kademelerinde görev alan Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına oy hakkı tanınması hedeflenmelidir.

13.  İl Danışma Kurulu toplantılarımız; “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayışını yaşama geçirecek, çalışma program ve planlarını oluşturacak şekilde üç aylık periyotlarda en geniş katılımla gerçekleştirilmelidir.

14.  İl ve ilçe örgütlerimiz ile Yerel yönetimlerimiz arasında kalıcı ve dinamik bir iletişim biçimi oluşturulmalı İl yönetimi koordinasyonunda işler ve işlevsel kılınmalıdır

15.  Tüm İl örgütümüzün daha da güçlenmesi, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte çalışma verimliliğinin arttırılması için yeni bir hizmet binası kazandırılması hedeflenmelidir.

16.  Kadın, Gençlik, Tarım, İşçi, Engelli ve ihtiyaca dönük diğer konu başlıkları ile çalıştaylar yapılarak, oluşturulacak görüş ve önerilerin parti çalışma programına yansıtılması hedeflenmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.